Hur man spelar Keno

Keno är ett bingo liknade lotteri spel som i Sverige spelas genom Svenska Spel. Det är ett spel som spelas världen över, då spelas det genom andra företag utan kopplingar till Svenska Spel. Där kan finnas små skillnader i spelet men överlag är det samma spel oavsett var det spelas. I och med Svenska Spelas monopol på alla spel i Sverige där man spelar för pengar så finns det inga andra företag att spela Keno genom.

Spelet går ut på att varje dag dras 20 nummer mellan 1-70, och spelaren ska försöka gissa rätt på så många nummer som möjligt. Spelaren gissar genom att kryssa i numer på en spelkupong. Där finns två olika spelkuponger; standard och snabb. Sedan finns även det populära tilläggsspelet Kung Keno, där ett av de 20 dragna numren dras igen.

Snabb Keno

Den snabba versionen är en något förenklad version av standard kupongen. Där finns fyra fält på den snabba kupongen, som alla innehåller numren 1-70. I det olika fälten kan spelaren kryssa i olika antal nummer, 4, 6, 8 och 11. Ju fler man kryssar i desto större chans har man att kryssa i de vinnande numren. Efter att spelaren har fyllt i sina nummer kan spelaren välja vilka dagar dessa nummer ska spelas på. Spelaren betalar 40 kr per dag som numren ska spelas.keno logga hur man spelar keno

Standard

När man spelar standard versionen av Keno finns där sex fält istället för de fyra på den snabba Keno kupongen. Där kan man välja hur många nummer man vill spela på, och man kan spela på fler set nummer än i den snabba. Här kan man även välja sin insats på 5, 10, 20, 50 eller 100 kr. Precis som i den snabba versionen väljer man även lika dagar man vill spela på sina nummer. På standardkupongen kan man även välja om man vill spela Kung Keno eller inte, de är inte en möjlighet som finns på den snabba spelkupongen.

Spelaren har även valet att låta sina nummer väljas slumpfritt, då kryssar man i antalet nummer man vill ha i “Hux Flux” raden i botten av varje fält. Antalet nummer man kan spela på i varje fält oavsett om man väljer Hux Flux eller själv väljer nummer, är det samma som på den snabba kupongen; 4, 6, 8 och 11.

Vill man kan man även spela på fler nummer än det som är standard, detta kallas för att “spela system”. Då ser spelaren till att alla numren som kryssas i är i fält A. Sen kryssar man i vilken nivå man vill spela, 2-9. Sedan kryssar man i hur många nummer man vill välja, de måste vara ett högre antal än nivån man valde.

Kung Keno

Efter att 20 nummer har dragits i Keno, kommer ytterligare en dragning. Under den dragningen dras ett nummer ur de redan dragna 20 numren. Det numret som dras kallas för Kung Keno. Kung Keno är ett tilläggsspel till Keno, man kan spela Keno utan att spela Kung Keno. Men man kan inte spela Kung Keno utan att spela Keno. När en spelare spelar på Kung Keno dubblas spelarens insats.